Od 1 sierpnia 2019 r. zwolnione z podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia. Obowiązujący limit przychodów za okres od sierpnia

Czytaj więcej...

Z dniem 1 września 2019 wprowadzono tzw. biały wykaz podatników VAT.
Oznacza to dla przedsiębiorcy zweryfikowanie czy dopełnił obowiązek zgłoszenia do CEIDG numeru rachunku bankowego, który służy prowadzonej

Czytaj więcej...

Z dniem 1 listopada 2019 r. przestaje obowiązywać w obrocie krajowym mechanizm odwrotnego obciążenia . Zastąpi go obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang.Split Payment).

Czytaj więcej...