Z dniem 1 września 2019 wprowadzono tzw. biały wykaz podatników VAT.
Oznacza to dla przedsiębiorcy zweryfikowanie czy dopełnił obowiązek zgłoszenia do CEIDG numeru rachunku bankowego, który służy prowadzonej

działalności gospodarczej.


Na „ białej liście” zamieszczone zostały numery rachunków bankowych, a przedsiębiorcy mają obowiązek każdorazowo przed wykonaniem przelewu do danego kontrahenta, dokonać stosownego sprawdzenia.

Jednocześnie wprowadzone zostały ograniczenia odnośnie przelewów bankowych, których wartość przekracza kwotę 15 tys. zł. Podatnicy powinni sobie zdawać sprawę, iż w przypadku realizacji przelewu na rachunek bankowy dostawcy towaru lub usługi, który nie został umieszczony na białej liście podatników VAT, nie będzie przysługiwało prawo do zaliczenia tego typu wydatku do kosztów uzyskania przychodu. Ponadto, jeśli kontrahent nie uiści należności VAT, w sytuacji gdy nabywca wykonał przelew na rachunek bankowy niewidniejący na białej liście, w konsekwencji będzie on podmiotem solidarnie odpowiedzialnym wraz ze sprzedawcą, do wysokości zobowiązania podatkowego z tytułu danej transakcji gospodarczej.

Sankcje wynikłe z niestosowania powyższych zmian w przepisach będą obowiązywać od 1 stycznia 2020 roku.

W razie dodatkowych pytań dot. powyższej informacji zapraszamy serdecznie do kontaktu z naszym biurem pod nr: 696 099 526