Od 1 sierpnia 2019 r. zwolnione z podatku są przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej, spółdzielczego stosunku pracy oraz umów zlecenia otrzymane przez podatnika do ukończenia 26 roku życia. Obowiązujący limit przychodów za okres od sierpnia

do września 2019 wyniesie 35 636,67 zł.

Zwolnieniem nie będą objęte przychody z innych tytułów – np. z umowy o dzieło, z działalności gospodarczej, z praw majątkowych itp. Również zasiłki wypłacane przez pracodawcę. W sytuacji , gdy pracownik korzystający ze zwolnienia otrzyma np. zasiłek chorobowy , powstanie obowiązek zapłaty podatku.

 

Pobierz oświadczenie podatnika/pracownika

 

Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów tel : 696 099 526