Z dniem 1 listopada 2019 r. przestaje obowiązywać w obrocie krajowym mechanizm odwrotnego obciążenia . Zastąpi go obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności (ang.Split Payment).

Będzie on stosowany w odniesieniu do dostaw towarów i świadczenia usług z załącznika nr 15 do ustawy o VAT ( załącznik ), np. zakup części i akcesoriów do pojazdów silnikowych, węgla i produktów węglowych, maszyn i urządzeń elektronicznych, ich części i akcesoria, usługi i materiały budowlane , również paliwo.

 

MPP staje się obowiązkowy , gdy trzy warunki zostają spełnione łącznie:

  1. W transakcji sprzedawca i odbiorca są przedsiębiorcami ( bez względu czy jest to podatnik czynny czy zwolniony z Vat),
  2. Na fakturze jest co najmniej jedna pozycja z załącznika nr 15 do ustawy VAT,
  3. Wartość faktury wynosi co najmniej 15 000,00 PLN brutto ( nie wartość transakcji ).

 

 

Obowiązek firmowego rachunku VAT

Podatnik zobowiązany do wystawiania faktury z oznaczeniem „ mechanizm podzielonej płatności” jest obowiązany do przyjęcia płatności kwoty należności wynikającej z tej faktury z zastosowaniem MPP oraz do posiadania rachunku rozliczeniowego firmowego lub imiennego rachunku w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej otwarty w związku z prowadzoną działalnością.

 

Od 1 listopada 2019 r. środki zgromadzone na rachunku VAT będą mogły być przeznaczone na zapłatę innych podatków niż VAT ( CIT,PIT , akcyza, należności celne i składek ZUS ). Bez pisemnej zgody US. 

 

 

Zapraszamy do kontaktu po więcej szczegółów tel : 696 099 526